Sprechen Sie Deutsch?
Do you speak English?
¿Habla usted español?
Parlez-vous français?

"Úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň." - Robert Collier


Jazykový coaching je činnosť, pri ktorej robíte pokroky Vy aj ja. Je o vzájomnej podpore, motivácii, napredovaní, ale aj o zavedení návykov, aby ste si radosť z učenia sa cudzieho jazyka udržali dlho. Skúste si to predstaviť ako zmenu vzdelávacieho životného štýlu. Rada Vás na tejto ceste budem sprevádzať.

Mgr. Zuzana Krempová (Šivecová)

LEKTORING PREKLADY DOUČOVANIE

Odborný coaching & lektoring

Pre jazykové školy

Pre firmy

Preklady

Pre
​prekladateľské firmy​

Pre
zahraničné firmy​​

Pre
reklamné agentúry​

Pre
​jednotlivcov

  ​Kurzy & Doučovanie

Pre jednotlivcov​

Pre firmy​ a školy

Zaujala Vás moja ponuka?
Ozvite sa

Kontakt