Sprechen Sie Deutsch?
Do you speak English?
¿Habla usted español?
Parlez-vous français?

"Úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň." - Robert Collier


Jazykový coaching je činnosť, pri ktorej robíte pokroky Vy aj ja. Je o vzájomnej podpore, motivácii, napredovaní, ale aj o zavedení návykov, aby ste si radosť z učenia sa cudzieho jazyka udržali dlho. Skúste si to predstaviť ako zmenu vzdelávacieho životného štýlu. Rada Vás na tejto ceste budem sprevádzať.

Momentálne som na materskej dovolenke a neprijímam nových klientov. Ohľadom prekladov sa prosím informujte individuálne. Ďakujem Vám za pochopenie.

Mgr. Zuzana Krempová (Šivecová)

LEKTORING PREKLADY DOUČOVANIE

COACHING & LEKTORING

Pre jazykové školy

Pre firmy

PREKLADY

Pre
​prekladateľské firmy​

Pre
zahraničné firmy​​

Pre
reklamné agentúry​

Pre
​jednotlivcov

  ​KURZY & DOUČOVANIE

Pre jednotlivcov​

Pre firmy​ a školy

Zaujala Vás moja ponuka?
Ozvite sa

Kontakt